In vergelijking met de eerder traditionele en conservatieve uitgeverijen wil Het Vervolg een nieuwe wind doen waaien en daarbij uitgaan van volgende principes:

Fair Trade

De belangrijkste factor in de uitgave van een boek is de schrijver (en/of illustrator). Zij die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het creatief gedeelte. Zij moeten dan ook ten allen tijde dito vergoed worden.

De norm vandaag is dat op een verkoopprijs van 20€ er maximaal 2€ naar de auteur gaat. Dat wil Het Vervolg optrekken tot minimum 5€.

Geen overbodige overhead

Het Vervolg wil geen grote en dure kantoren, en geen overbodige back office of personeel. Alle taken worden in een duidelijk businessplan gegoten waarbij alle stakeholders loon naar werken krijgen.

Online verkoop

Het Vervolg zet in op verkoop via zijn eigen webshop (en eventuele partners) en niet op de verkoop in boekenwinkels. Indien interesse, kunnen er wel overeenkomsten worden gesloten met onafhankelijke boekhandels.

Ecologisch en maatschappelijk verantwoord

Waar mogelijk zetten we alles is om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden: geen grote deals met distributeurs, maar indien mogelijk eigen distributie met CO2-vrije middelen. We werken niet met drukkerijen in het Oostblok of China, maar met lokale maatwerkbedrijven.

Van en voor iedereen

Boeken zijn geen elitair cultureel product. We willen open staan voor alle soorten creaties, zolang ze aan onze kwaliteitseisen voldoen. Kinderboeken, romans, fantasy, strips, wetenschap, kookboeken, kunstboeken,… het kan allemaal bij uitgeverij Het Vervolg. Ook in onze marketing & communicatie mikken we op het breedst mogelijk publiek.

Het Vervolg biedt schrijvers en makers een transparant traject aan op maat.
Dat bestaat uit de volgende stappen:

Het Vervolg biedt schrijvers en makers een transparant traject aan op maat.
Dat bestaat uit de volgende stappen:

Van idee naar concept

Samen bekijken we wat het uiteindelijke doel is van het boek, het doelpubliek, de vorm, de eventuele afgeleiden, enz… dat resulteert in een duidelijk concept.

Voortbouwend op een eerste gesprek stellen we een verdere concrete planning op.

Redactie en eindredactie

De auteur gaat (verder) aan de slag en werkt het boek uit; hierbij wordt op geregelde tijdstippen feedback voorzien van een eindredacteur die zowel inhoudelijk als vormelijk tips geeft en in overleg bijschaaft.

Ook doet Het Vervolg beroep op een leescomité, dat bestaat uit een tiental lezers van divers pluimage. Zij geven hun mening en tips ter verbetering.

Correcties en afwerking

Na een laatste lezing door de eindredactie gaat het boek naar een corrector en een vormgever die het boek klaarmaken voor druk.

Altijd al gedroomd van je eigen publicatie? Neem dan contact op!